Започна изграждането на релсовия път на площад Македония

РЕКОНСТРУКЦИЯТА Е В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАН СТОЛИЧЕН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ-ФАЗА II“, ФИНАНСИРАН  ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014- 2020, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № ОТ ИСУН BG16RFOP001-1.041-0001-С01, ИЗМЕНЕН С № BG16RFOP001-1.041-0001-С03 ОТ 12.02.2021 Г. Започна изграждането на релсовия път в обособеното трасе по бул. „Македония“. Конструкцията на […]

Готов за движение е северният локал<br/>от площад Руски паметник до площад Македония

От 20.06.2021 г. във връзка с етап две от „Реконструкция на трамваен релсов път по бул. „Цар Борис III“ – от трамвайно ухо „Княжево“ до трамвайно ухо „“Съдебна палата“, без участъците на пл. “Руски паметник” и кръстовището на бул. “Цар Борис III” и бул. “Г. Делчев”“, се затваря за движение и паркиране южният локал между […]

Проведе се официална церемония “Първа копка” по проект <br/>„ИНТЕГРИРАН СТОЛИЧЕН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ – ФАЗА II“

На 10 април 2021 г. от 10:00 часа се проведе официална церемония „Първа копка“ на обект  „„Реконструкция на трамваен релсов път по бул.  „Цар Борис III“ – от трамвайно ухо  „Княжево“ до трамвайно ухо „“Съдебна палата“, без участъците на пл. “Руски паметник” и кръстовището на бул. “Цар Борис III” и бул. “Г. Делчев”“. Реконструкцията предвижда […]

Столична община е бенефициент по проект <br/>„ИНТЕГРИРАН СТОЛИЧЕН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ – ФАЗА II“

На 10 април от 10:00 часа 2021 г. ще се проведе официална церемония „Първа копка“ на обект  „Реконструкция на трамваен релсов път по бул. „Цар Борис III“ – от трамвайно ухо „Княжево“ до трамвайно ухо „Съдебна палата“, без участъците на пл. „Руски паметник“ и кръстовището на бул. „Цар Борис III” и бул. „Г. Делчев““. Обектът […]

Започва реализация на проект “Интегриран столичен градски транспорт – фаза II”

СТОЛИЧНА ОБЩИНА РЕАЛИЗИРА ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАН СТОЛИЧЕН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ-ФАЗА II“, ФИНАНСИРАН  ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014- 2020, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № ОТ ИСУН BG16RFOP001-1.041-0001-С01, ИЗМЕНЕН С № BG16RFOP001-1.041-0001-С03 ОТ 12.02.2021 Г.   На 06 април от 11:00 часа се проведе встъпителна пресконференция по проект „Интегриран столичен […]

Встъпителна пресконференция по проект <br/>“Интегриран столичен градски транспорт – фаза II”

ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАН СТОЛИЧЕН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ – ФАЗА II”, ФИНАНСИРАН  ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014- 2020, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № ОТ ИСУН BG16RFOP001-1.041-0001-С01, ИЗМЕНЕН С № BG16RFOP001-1.041-0001-С03 ОТ 12.02.2021 Г.   На 06 април 2021г., от 11:00 часа ще се проведе встъпителна пресконференция по проект „Интегриран […]