ЗАКУПУВАНЕ НА НОВИ НИСКОПОДОВИ СЪЧЛЕНЕНИ ТРАМВАЙНИ МОТРИСИ

Във връзка с изпълнението на реконструкцията на трамваен релсов път по бул. “Цар Борис III“ и за цялостно повишаване на качеството на предоставяните по маршрута транспортни услуги, в проекта е включен компонент “Закупуване на нови нископодови съчленени трамвайни мотриси”. 

Новите трамваи ще обслужват изцяло реконструираното трасе на линия № 5 по бул. “Цар Борис III“. Техният брой е определен от необходимостта от превозна възможност и разполагаемите средства. 

В рамките на дейността са закупени 13 мотриси (2 от които – с общински средства), които ще покрият основните нужди по новореконструираното трасе. По този начин подвижният състав, обслужващ трамвайна линия №5, ще бъде изцяло обновен.  Мотриси ще могат да бъдат оборудвани с електронна пътническа информационна система, система за таксуване и система за видеонаблюдение, които могат да бъдат интегрирани в системата за сигнализация за преминаване с приоритет на трамваи.

НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Изпълнението на дейността се осъществи с помощта на партньора по проекта „Столичен електротранспорт“ ЕАД и със съдействието на бенефициента – Столична община. 

РЕЗУЛТАТ

Бяха закупени 13 нови нископодови и климатизирани, съчленени трамвайни мотриси с платформа за детски колички и за трудно подвижни лица. Мотрисите разполагат с видео наблюдение, със „стоп бутон“ и звукова сигнализация за незрящи хора. 

Превозните средства са доставени от полската компания PESA и са модел Swing NaSF2. С изпълнението на тяхната доставка ще се обновят част от превозните средства, които обслужват трамвайна линия №5.

Чрез заложените в проекта спецификации и характеристики на новите трамвайни мотриси се увеличава достъпността в на градския транспорт и се намалява вредното въздействие върху околната среда. С тяхната доставка се постига подобряване на транспортните услуги като се повишава качеството и комфорта, скорост и пропускливост на придвижване с градския транспорт.

Новите трамвайни мотриси, които е заложено да се движат по реконструирания трамваен релсов път на бул. „Цар Борис III“,  ще съкратят времето за пътуване по посоченото трасе. Подобрените характеристики на трамваите ще осигурят повишаване на безопасността и сигурността на движението и ще доведат до намаляването на разходите за поддръжка на подвижния състав.