ЕДНА ПОСОКА

МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

ТЕМА, КОЯТО ВЪЛНУВА СОФИЯНЦИ

Тема от столицата, която специално вълнува немалко софиянци – ремонтът на най-старата трамвайна линия номер 5, която е и една от най-натоварените. Инж. Ангел Джоргов, заместник-кмет по направление “Обществено строителство”, съобщи, че от ухо “Съдебна палата” през Руски паметник до ухо Бъкстон от 8-ми декември трамвай №5 вече обслужва граждани и гости на  София.

Възстановяването на движението по една от най-натоварените трамвайни линии по “Цар Борис III”, която е напълно обновена, се очакваше с нетърпение от столичани. Маршрутът дневно  се ползва от близо  50 000 души.

Възстановени са 10 км жив плет по трамвайното трасе на “Тотлебен“ и „Цар Борис III”

Проектът е на стойност 40 534 831 лв. без ДДС и се финансира по програма “Региони в растеж”.

Първата част от ремонта включва изграждането на линейния парк между пл. “Македония” и Руски паметник, който вече  е готов, а също и реконструкция на релсовия път до ухо “Бъкстон”, който вече е в експлоатация.

Вторият етап на проекта е ремонт от ухо “Бъкстон” до Княжево. Независимо от цялостната модернизацията на трамвайния път, характерът на историческия образ на булеварда със специфичния силует на растителността ще бъде изцяло запазен и възстановен.

„Емблематичният жив плет, характерен за обособеното трамвайно трасе по булевардите „Тотлебен“ и „Цар Борис III” до ухо Бъкстон  е изцяло възстановен. Тази част от растителността, която е в добро здравословно състояние е запазена, а там където е необходимо – тя е допълнена  и обогатена с нова от същия вид. Със завършването на ремонтните дейности по трамвайното трасе в края на 2023 г. живият плет ще бъде напълно възстановен. Очаква се стартирането на втория етап от планирания ремонт, който включва трамвайното трасе от обръщалото в кв. “Бъкстон” до кв. “Княжево”.

Ремонтните дейности  обхващат обособеното трасе в участъка между ухо „Никола Петков“ и ул. „Райска градина“, без да се засягат кръстовища. Затваря се трамвайното движение от ухо „Никола Петков“ до ухо „Княжево“. Във връзка с това от 8 декември са въведени следните промени в движението на обществения транспорт:

  • Трамвайна линия 4 се движи с маршрут от трамвайно ухо „Никола Петков“ по бул. “Цар Борис 3“ до площад Македония, по бул. “Христо Ботев“ до кв .“Орландовци“.
  • Трамвайна линия 11 се движи със скъсен маршрут до трамвайно ухо „Никола Петков“.
  • Въведена е  заместваща автобусна линия А5 ТМ с маршрут от трамвайно ухо „Княжево“ по бул. “Цар Борис 3“, по бул. “Братя Бъкстон“, по ул. “Тодор Каблешков“ и обратно по бул. “Цар Борис 3“ до обръщателното колело.

 

Обектът е част от проект „Интегриран столичен градски транспорт – фаза II”, финансиран Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, в изпълнение на административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.041-0001-С01/21.02.2018г., сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Столична община. Проектът включва рехабилитация на трамвайни линии, доставка на нови мотриси и надграждане на интелигентната система за управление на трафика и съществуващата система за информация на пътниците в реално време. Проектът цели насърчаване ползването на електротранспорта, като ще реши част от проблемите в столицата, свързани с увеличаващия се трафик през деня, задръстванията, ниската скорост на придвижване, пътнотранспортни произшествия, високи концентрации на въглероден диоксид и други вредни емисии, шум и т.н.