ЕДНА ПОСОКА

МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Пускат в движение трамваите по линия №5

От 8 декември 2022 е пуснат за движение релсовият път по трасето от площад Македония до бул. “Овча купел“. Трамваите по линия №5 ще се движат с маршрут от Съдебна палата до трамвайно ухо „Бъкстон“. Линията ще бъде обслужвана с нови трамвайни мотриси. От 8 декември започва и реконструкцията на трамвайното обособено трасе от трамвайното ухо на бул. “Никола Петков“ до ул. “Райска градина“.

Реконструкцията на трамвайната линия по бул. „Цар Борис III“ е разделена на два участъка, без частта на площад „Руски паметник”: Първия участък е от пл. „Руски паметник“ до ухо „Княжево“ (без кръстовището на бул. „Цар Борис III“ и бул. „Гоце Делчев“) и втори участък от пл. „Руски паметник“ до ухо „Съдебна палата“.

Към настоящия момент е изпълнен изцяло участъка от „Съдебна палата“ до трамвайно ухо „Бъкстон“ и продължава работа по трасето след ухо „Бъкстон“. Цялостно е подменен релсовият път, контактната мрежа, изградени са нови перони, монтирани са спиркови навеси. Пренаредена е паважната настилка и гранитните бордюри по двете локални платна на бул. „Македония“, подменени са асфалтовите настилки по ул. „Алабин“, ухо „Съдебна палата“ и пл. „Македония“, изцяло са обновени тротоарните настилки.

На бул. „Македония“ до Руски паметник е изграден нов линеен парк. В пространството между локалните платна са обособени две пешеходни алеи, една велоалея и кътове за отдих. Самите релси на трамвая са озеленени с над 1500 кв. м. тревен чим, който завършва цялостната архитектурна композиция на пространството, превръщайки го в „зелен остров“ в самия център на града. В линейния парк са засадени нови дървета, храсти и различни видове цветя, като за поддръжката на растителността е изградена изцяло нова поливна система. Идейният проект за линейния парк е на френското архитектурно студио “Вилмот и асосие” с управляващ директор Борина Андрю. Живият плет, характерен за обособеното трамвайно трасе по булевардите „Тотлебен“ и „Цар Борис III”, е възстановен, като тази част от растителността, която е в добро здравословно състояние е запазена, а на останалите места е засаден нов жив плет.

Следващ етап на строителството и промяна в обществения транспорт:

Следващият етап на строителство включва обособеното трасе в участъка между ухо „Никола Петков“ и ул. „Райска градина“, без да се засягат кръстовища. Затваря се трамвайното движение от ухо „Никола Петков“ до ухо „Княжево“.

От 8.12.2022 г. се въвеждат следните промени в движението на обществения транспорт:

  • Трамвайна линия 4 ще се движи с маршрут от трамвайно ухо „Никола Петков“ по бул. “Цар Борис 3“ до площад Македония, по бул. “Христо Ботев“ до кв .“Орландовци“.
  • Трамвайна линия 11 ще се движи със скъсен маршрут до трамвайно ухо „Никола Петков“.
  • Започва работа нова заместваща автобусна линия А5 ТМ с маршрут от трамвайно ухо „Княжево“ по бул. “Цар Борис 3“, по бул. “Братя Бъкстон“, по ул. “Тодор Каблешков“ и обратно по бул. “Цар Борис 3“ до обръщателното колело.

 

Обектът е част от проект „Интегриран столичен градски транспорт – фаза II”, финансиран Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, в изпълнение на административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.041-0001-С01/21.02.2018г., сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Столична община. Проектът включва рехабилитация на трамвайни линии, доставка на нови мотриси и надграждане на интелигентната система за управление на трафика и съществуващата система за информация на пътниците в реално време. Проектът цели насърчаване ползването на електротранспорта, като ще реши част от проблемите в столицата, свързани с увеличаващия се трафик през деня, задръстванията, ниската скорост на придвижване, пътнотранспортни произшествия, високи концентрации на въглероден диоксид и други вредни емисии, шум и т.н.

Снимка: Етюдите на София