ЕДНА ПОСОКА

МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

На 13.05.2023 се проведе пресконференция на Столична Община, на която бяха представени резултатите от изпълнението на проекта „ИНТЕГРИРАН СТОЛИЧЕН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ – ФАЗА II“ до момента, както и предстоящите ремонтни дейности в кв. „Княжево“ и свързаната с него реогранизация на движението в района.

Обектът е част от проект „Интегриран столичен градски транспорт – фаза II”, финансиран Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, в изпълнение на административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.041-0001-С01/21.02.2018г., сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Столична община. Проектът включва рехабилитация на трамвайни линии, доставка на нови мотриси и надграждане на интелигентната система за управление на трафика и съществуващата система за информация на пътниците в реално време. Проектът цели насърчаване ползването на електротранспорта, като ще реши част от проблемите в столицата, свързани с увеличаващия се трафик през деня, задръстванията, ниската скорост на придвижване, пътнотранспортни произшествия, високи концентрации на въглероден диоксид и други вредни емисии, шум и т.н.

Обща стойност на проекта: 122 463 326,82 лв., от които

 • 90 214 487,25 лв. европейско финансиране
 • 15 920 203,62 лв. национално финансиране.
 • 16 328 635,95 собствен принос на Столична община

Начало на проекта: 21.02.2018 г.              Край на проекта: 21.11.2023 г.

До момента по проекта е извършено следното:

 1. Реконструкция на трамваен релсов път по ул. “Каменоделска” от кръстовището с бул. “К. Стоилов” до крайно трамвайно ухо “Орландовци”. Сключени са договори за извършване на строителен и авторски надзор. Реконструкцията е извършена през 2019 г. и има пряко въздействие върху подобряване на екологичната обстановка, като са намалени шума и вибрациите по посочените трасета. Повишено е качеството на предоставяните транспортни услуги в тези зони, както и развитието на транспортните връзки в районите.
 2. Доставка на 13 броя нископодови съчленени трамвайни мотриси. Доставени са 13 броя нископодови съчленени трамвайни мотриси модел PESA Swing NaSF2. Те са нископодови и климатизирани, с платформа за детски колички и за трудно подвижни лица. Мотрисите разполагат със „стоп бутон“ и звукова сигнализация за незрящи хора. Осигурено е и видео наблюдение. Към настоящия момент трамвайните мотриси обслужват трамвайна линия № 5 от ухо „Съдебна палата“ до ухо „Бъкстон“
 3. Надграждане на Интелигентната система за управление на трафика и на съществуващата система за информация на пътниците в реално време. Компонентът се състои от следните подкомпоненти:
 • Сигнализация за преминаване с приоритет на трамваи – Transit signal priority (TSP). Доставено и монтирано е оборудване на 20 кръстовища. Изпълнението на компонента цели осигуряване на безпрепятственото преминаване на трамваите и спестяване на време и ресурси за изпълнение на транспортната задача.
 • Надграждане с електронни информационни табла. Доставени са 220 бр. електронни информационни табла за спирките на обществения транспорт като естествено допълнение на изпълненото от предходния програмен период. („Проект Интегриран столичен градски транспорт” 2007-2013). Всички ЕИТ са оборудвани с устройство за гласово оповестяване на информацията за всяка маршрутна линия, с оглед на осигуряване на достъпност до градския транспорт на незрящи хора и хора с нарушено зрение. 30% от всички 220 броя електронни информационни табла са изпълнени посредством фотоволтаична инсталация (солар). На шест (6) от спирките разположени на основни локации на територията на Столична община, с голям пътникопоток и преминаващи повече от 7 превозни средства, включени в проекта Електронните информационни табла са изпълнени посредством пълноматричен дисплей.
 • Видеонаблюдение – в процедура на поетапно и координирано изпълнение . Тази част от проекта включва доставка на 24 бр. камери за видеонаблюдение на спирките по протежението на трамвайна линия № 5 – от пл. „Руски паметник“ до кв. „Княжево“. Те ще спомагат за сигурността и комфорта на пътниците. Към настоящия етап се работи по първия етап на системата – от пл. „Руски паметник“ до спирка „Бъкстон“. Оборудват се както спирките, така и контролния център на системата.

Реконструкцията на трамвайната линия по бул. „Цар Борис III“ от ухо „Княжево“ до ухо „Съдебна палата“ навлиза в нов етап – за периода от 13-ти май до 13-ти юни бул. „Цар Борис III“ се стеснява между трамвайно ухо „Княжево“ и магазин „Лидл“ (алтернативно между ул. „Люлински път“ и ул. „Преслав“) в кв. „Княжево“. Движението ще се осъществява в една лента двупосочно, регулирано чрез светофарна уредба“. Автобусната спирка (с код 6035) на А59 и А5ТМ посока „Център” се измества със 100м назад.

 

ВЪЗМОЖНИТЕ АЛТЕРНАТИВНИ МАРШРУТИ СА СЛЕДНИТЕ:
От страна Център:
Вариант 1 – по бул. „България“ – ул. „Даскал Стоян Попандреев“ – ул. „проф. Николай Державин“ (Панорамен път).
Вариант 2 – по бул. „Любляна“ – ул. „Евлия Челеби“ – ул. „Войводина Могила“ – ул. „Люлински път“.
/САМО ЗА ЛЕКОТОВАРЕН ТРАФИК/
От страна Перник:
Вариант 1 – по АМ „Люлин“
Вариант 2 – по бул. „Цар Борис III“ – ул. „проф. Николай Державин“ (Панорамен път).
По тези маршрути ще бъдат поставени табелите, предупреждаващи за стеснения участък.

Табелите ще бъдат поставени на следните места:

 • на бул. „България“ в посока кв. „Бояна“ на 150-300м преди началото на пътен възел „Булевард България“
 • на „Околовръстен път“ в посока бул. „Цар Борис III“ на 150-300м преди разклонението за кв. „Бояна“ при пътен възел „Булевард България“.
 • на кръговото кръстовище от пътен възел „Даскалово“ преди отбивката за гр. София през с. Драгичево
 • на бул. „Братя Бъкстон“ на 100-150м преди кръстовището с бул. „Никола Петков“/Околовръстен път
 • на бул. „Цар Борис III“ в посока бул. „Никола Петков“ на 100-150м преди кръстовището с ул. „Проф. Николай Державин“ (Панорамен път)
 • на бул. „Цар Борис III“ в посока кв. Княжево на 50-150м преди кръстовището с бул. „Никола Петков“.
 • на бул. „Никола Петков“ в посока бул. „Цар Борис III“ на 100-150м преди кръстовището с ул. „Любляна“.

Успоредно с това продължават и ремонтните дейности в обхвата на кръстовището на бул. „Цар Борис III“ и бул. „Никола Петков“. Напомняме, че до 21.05.2023 г. остава в сила въведената временна организация и там:

Затворена е югоизточната страна на кръстовището като това се отразява на броя на пътните ленти за движение по бул. „Никола Петков“. Броят на пътните ленти и посоките им по бул. „Цар Борис III” не се променя. Кръстовището е с намалена проходимост като сутрин в интервала между 7:30 и 9:30 часа е осигурен екип на Пътна полиция за регулиране на движението. Пешеходната пътека, пресичаща релсовия път бул. „Цар Борис III“ от страната на строителната площадка е преместена с 41 метра в посока Център за времето на въведената временна организация на движението. Въведената временна организация на движението не налага промени в обществения транспорт!

Въведената временна организация на движението не налага промени в обществения транспорт!