ПОЛИТИКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Столична община уважава и защитава поверителността на личните Ви данни.

Защитата на личната Ви информация, през целия процес на обработка на лични данни, както и сигурността на всички данни, е важен въпрос за нас. Ние обработваме личните данни, събрани по време на посещението Ви на нашата уеб-страница, поверително и в съответствие със законовите разпоредби на национално и европейско ниво.

Защитата на данните и сигурността на информацията са включени в корпоративната ни политика.Това означава, че ще защитим личната информация на всички посетители, които имат достъп до нашите уебсайтове или услуги чрез всяко мобилно приложение, платформа или устройство.

Чрез „Политика за поверителност“ Столична община декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво.

Какво са лични данни?

Всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице, пряко или непряко представлява лични данни.

Какви лични данни събира Столична община за Вас?

Технически данни които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашата уеб-страница – IP адрес, GPS координати, информация за устройството, от което посещавате уеб-страницата;

Бисквитки (Cookies) – за идентифициране на браузъра или устройството Ви.

Столична община обработва лични данни и в изпълнение на законови задължения, както ако е необходимо с цел да се защитят животът и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните.

Авторско право

Софтуерът, наличен за зареждане на тази информационна страница или препратки към такъв, е защитен с авторски права, които принадлежат на съответните производители.

Дизайнът, структурата, актуализацията и съдържанието на този сайт са предмет на авторско право, което принадлежи на Столичната община.

Столична община е изключителен собственик на идеята и осъществяването на сайта и всички негови приложения и модули са собственост на общината. Столична община е собственик на всички текстове и материали, публикувани в информационната страница.

Отговорности

Предлаганата информация е коректна и актуална, но Столична община не гарантира, че електронните страници не съдържат неточности и пропуски, както и закъснения в обновяването на данните и че достъпът до тях е непрекъсваем. Столична община не носи отговорност за последствия, предизвикани от действия на посетители на сайта, както и щети, пропуснати ползи или прекъсване на бизнеса, които са произтекли от употреба или невъзможност за употреба на съдържащите се в него информационни материали. Представяните от общината електронни копия на административни актове, имат само информативен характер.

Като условие за ползване на сайта, се смята, че потребителят приема да не ползва предоставената му информация за каквато и да е дейност, забранена от закона, нарушаваща добрите практики или неотговаряща на тези правила.

За облекчаване обслужването на потребителите на сайта публикуваме връзки към други интернет страници, които не се поддържат от Столична община. Ако използвате тези препратки, Вие напускате настоящия сайт и Столична община не поема отговорност за ползването на съответните сайтове.

Използване на „бисквитки“

Общи положения

„Бисквитките“ представляват малки текстови файлове, които се записват на Вашия компютър, когато се посещава уеб-страницата ни. В случай, че имате достъп до тази уеб-страница в друг момент, браузърът Ви изпраща обратно съдържанието на “бисквитките” на съответния предложител и по този начин позволява повторното идентифициране на терминалното устройство. Четенето на “бисквитките” ни позволява да проектираме нашата уеб-страница оптимално за Вас и Ви улеснява при използването й.

Деактивиране и изтриване на “бисквитки”

Браузърът Ви позволява да изтриете всички “бисквитки” по всяко време. За да направите това, моля, обърнете се към помощните функции на Вашия браузър. Това може да доведе до това отделни функции на уеб-страницата ни вече да не бъдат достъпни за Вас.

Промени в Политиката за поверителност

Столична община си запазва правото да модифицира тези правила по всяко време, без предварително известяване. Направените промени влизат в сила, в момента на публикуването им в портала.

Желателно е периодично да проверявате тази страница за извършени корекции и допълнения.

Анализ на уеб пространството

Нуждаем се от статистическа информация за използването на нашата уеб-страница, за да я направим по-достъпна, да извършваме измервания на обхвата и да правим проучвания.

За тази цел използваме инструментите за уеб анализ, описани в този раздел.

Потребителските профили, създадени от тези инструменти, с помощта на аналитични бисквитки или чрез оценка на лог файловете, не съдържат лични данни. Инструментите или изобщо не използват IP адресите на потребителите, или ги съкращават незабавно след събирането им.

Доставчиците на инструментите обработват данните само като обработващи личните данни според нашите указания, а не за собствени цели.

По-долу ще намерите информация за всеки доставчик на инструмент и как можете да възразите срещу събирането и обработването на лични данни чрез инструмента.

Следва да имате предвид, че при инструментите, които използват бисквитки за отказ, функцията за отказ е свързана с устройството или браузъра й, следователно, е валидна за използваното в момента крайно устройство или браузър. Ако използвате няколко крайни устройства или браузъра, трябва да изберете функцията за отказ на всяко крайно устройство и във всеки използван браузър.

Освен това, можете да предотвратите създаването на потребителски профили, като деактивирате използването на бисквитки.

Google Analytics

Google Analytics се предлага от Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Ползваме Google Analytics с предлаганата от Google допълнителна функция за анонимизиране на IP адресите. Google съкращава IP адреса още в рамките на ЕС и само в изключителни случаи в САЩ, като и в двата случая записва само съкратени IP адреси.

Можете да възразите срещу събирането и обработването на данните ви, като изтеглите и инсталирате приставка за браузър от следния линк: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en