ОПИСАНИЕ
НА ПРОЕКТА

ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАН СТОЛИЧЕН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ – ФАЗА II”

Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“


С над 122 млн. лв. се финансира развитието на интегрирания градски транспорт в София. 

Проектът включва рехабилитация на трамвайни линии, доставка на нови мотриси и надграждане на интелигентната система за управление на трафика и съществуващата система за информация на пътниците в реално време.

Проектът цели насърчаване ползването на електротранспорта, което ще допринесе за решаване на проблемите, свързани с увеличаващия се трафик през деня, нарастващите задръствания, ниската скорост на придвижване, пътнотранспортни произшествия, високи концентрации на вредни емисии, шум и т.н.

Обща стойност на проекта 122 463 326,82 лв., от които:

Европейско съфинансиране 90 214 487,25 лв.

Национално съфинансиране 15 920 203,62 лв.

Собствен принос на бенефициента: 16 328 635,95 лв.

Проектът “Интегриран столичен градски транспорт – фаза II” представлява надграждане на постигнатите резултати от изпълнението на проект “Проект за интегриран столичен градски транспорт” ОПРР 2007 – 2013 и изпълнените до този момент проекти и програми в столицата. 

Настоящият проект ще допринесе за подобряване на предоставяните услуги на обществения транспорт в София, в съответствие с визията и приоритетите за развитие на града и цялостната стратегия за създаване на интегриран устойчив градски транспорт. 

ПРОЕКТЪТ СЕ СЪСТОИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 4 ОСНОВНИ КОМПОНЕНТА 

1. Реконструкция на трамваен релсов път по ул. “Каменоделска“ от кръстовището с бул. “К.Стоилов” до крайно трамвайно ухо “Орландовци”

2. Реконструкция на трамваен релсов път по бул. “Цар Борис III“ – от ухо “Княжево“ до ухо “Съдебна палата“, без участъците на пл. “Руски паметник” и кръстовището на бул. “Цар Борис III” и бул. “Г. Делчев”:

– Реконструкция на трамваен релсов път Част А: бул. “Цар Борис” III от пл. “Руски паметник” до трамвайно ухо “Княжево”

– Реконструкция на трамваен релсов път Част Б: бул. “Македония” и ул. “Алабин” от пл. “Руски паметник” до трамвайно обръщателно ухо “Съдебна палата”

3. Закупуване на нови нископодови съчленени трамвайни мотриси.

4. Надграждане на интелигентната система за управление на трафика и на съществуващата система за информация на пътниците в реално време.

Компонентите са избрани и разработени след извършени подробно проучване на различни варианти и анализи, които са доказали целесъобразността на настоящия проект, както и устойчивост на резултатите. Отчетени са екологичните аспекти при изпълнение на проекта, като една от основните му цели е допринасяне за опазване на околната среда.