ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Oтговорности и защита на личната информация

Публикувана на 20.01.2020 г. 

Този уебсайт се притежава и поддържа от Столична община. Посетителите на сайтa са обвързани с посочените по-долу общи условия, поради което Ви молим да се запознаете с тях.

Съдържанието на https://www.itransportsofia.bg/ има само информационно предназначение. Представената в сайта информация е свободно достъпна и е предназначена за лична, обществена и некомерсиална употреба. Столична община не носи отговорност за вреди или други неблагоприятни последици, възникнали в резултат на достъпа или невъзможността за достъп до тази страница. Столична община отхвърля изцяло всякаква отговорност за преки, непреки, случайни, произтичащи, наказателни и особени или други вреди, пропуснати ползи или печалби, както и всякакви други загуби или вреди.

Всички елементи на сайта, в това число неговият дизайн, софтуер, бази данни, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на Столична община.

Позволено е огласяване на информация от сайта в средства за масова информация, без манипулиране на данни и с изискване да бъде цитиран източникът. Някои индивидуални документи в електронните страници на сайта могат да бъдат предмет на допълнителни условия, посочени в съответните документи. Ползване на информация от сайта, извън случаите цитирани дотук, се допуска при писмено съгласие от страна на Столичната община.

Достъпът до информацията публикувана на този сайт е безплатен, а връзките с други сайтове се предоставят за улеснение. 

Столичната община може да ограничи достъпа до сайта за потребители, за които е установено, че нарушават правилата за ползване, както и да предприеме други мерки за защита на интересите си.

Настоящите условия се дефинират и тълкуват в съответствие със законите на Република България.

Столична община уважава и отстоява правото на защитата на личната информация, и контролира личната информация, събирана в този сайт. Информация за лични данни се събира само в част от рубриките на https://www.itransportsofia.bg/ с цел по-пълно обслужване и идентифициране на запитвания, искания, жалби и сигнали,  както и активното Ви участие в нашия сайт. 

Използваните технологии на https://www.itransportsofia.bg/ имат за цел да защитят личните данни на посетителите от неоторизиран достъп и неправомерно използване.