ЕДНА ПОСОКА

МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Интервю с инж. АНГЕЛ ДЖОРГОВ, заместник-кмет по направление “Обществено строителство”