ЕДНА ПОСОКА

МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

ЗАПОЧВАТ РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ В КВ. „КНЯЖЕВО“ ПО ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАН СТОЛИЧЕН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ – ФАЗА II“

Реконструкцията на трамвайната линия по бул. „Цар Борис III“ от ухо „Княжево“ до ухо „Съдебна палата“ навлиза в нов етап – за периода от 13-ти май до 13-ти юни бул. „Цар Борис III“ се стеснява между трамвайно ухо „Княжево“ и магазин „Лидл“ (алтернативно между ул. „Люлински път“ и ул. „Преслав“) в кв. „Княжево“. Движението ще се осъществява в една лента двупосочно, регулирано чрез светофарна уредба“. Автобусната спирка (с код 6035) на А59 и А5ТМ посока „Център” се измества със 100м назад.

ВЪЗМОЖНИТЕ АЛТЕРНАТИВНИ МАРШРУТИ СА СЛЕДНИТЕ:
От страна Център:
Вариант 1 – по бул. „България“ – ул. „Даскал Стоян Попандреев“ – ул. „проф. Николай Державин“ (Панорамен път).
Вариант 2 – по бул. „Любляна“ – ул. „Евлия Челеби“ – ул. „Войводина Могила“ – ул. „Люлински път“.
/САМО ЗА ЛЕКОТОВАРЕН ТРАФИК/
От страна Перник:
Вариант 1 – по АМ „Люлин“ 
Вариант 2 – по бул. „Цар Борис III“ – ул. „проф. Николай Державин“ (Панорамен път).
По тези маршрути ще бъдат поставени табелите, предупреждаващи за стеснения участък.

Табелите ще бъдат поставени на следните места:

Успоредно с това продължават и ремонтните дейности в обхвата на кръстовището на бул. „Цар Борис III“ и бул. „Никола Петков“. Напомняме, че до 21.05.2023 г. остава в сила въведената временна организация и там:

Затворена е югоизточната страна на кръстовището като това се отразява на броя на пътните ленти за движение по бул. „Никола Петков“. Броят на пътните ленти и посоките им по бул. „Цар Борис III” не се променя. Кръстовището е с намалена проходимост като сутрин в интервала между 7:30 и 9:30 часа е осигурен екип на Пътна полиция за регулиране на движението. Пешеходната пътека, пресичаща релсовия път бул. „Цар Борис III“ от страната на строителната площадка е преместена с 41 метра в посока Център за времето на въведената временна организация на движението. Въведената временна организация на движението не налага промени в обществения транспорт!

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СЕ ИЗВИНЯВА ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА И ПРИЗОВАВА ГРАЖДАНИТЕ НА СОФИЯ ЗА РАЗБИРАНЕ И ТЪРПЕНИЕ В ПЕРИОДА НА ПРОМЯНА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДВИЖЕНИЕ

Обектът е част от проект „Интегриран столичен градски транспорт – фаза II”, финансиран Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, в изпълнение на административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.041-0001-С01/21.02.2018г., сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Столична община. Проектът включва рехабилитация на трамвайни линии, доставка на нови мотриси и надграждане на интелигентната система за управление на трафика и съществуващата система за информация на пътниците в реално време. Проектът цели насърчаване ползването на електротранспорта, като ще реши част от проблемите в столицата, свързани с увеличаващия се трафик през деня, задръстванията, ниската скорост на придвижване, пътнотранспортни произшествия, високи концентрации на въглероден диоксид и други вредни емисии, шум и т.н.

Обща стойност на проекта: 122 463 326,82 лв., от които

  • 90 214 487,25 лв. европейско финансиране
  • 15 920 203,62 лв. национално финансиране.
  • 16 328 635,95 собствен принос на Столична община

Начало на проекта: 21.02.2018 г.

Край на проекта: 21.11.2023 г.

До момента по проекта е извършено следното:

  1. Реконструкция на трамваен релсов път по ул. “Каменоделска” от кръстовището с бул. “К. Стоилов” до крайно трамвайно ухо “Орландовци”. Сключени са договори за извършване на строителен и авторски надзор. Реконструкцията е извършена през 2019 г. и има пряко въздействие върху подобряване на екологичната обстановка, като са намалени шума и вибрациите по посочените трасета. Повишено е качеството на предоставяните транспортни услуги в тези зони, както и развитието на транспортните връзки в районите.
  2. Доставка на 13 броя нископодови съчленени трамвайни мотриси. Доставени са 13 броя нископодови съчленени трамвайни мотриси модел PESA Swing NaSF2. Те са нископодови и климатизирани, с платформа за детски колички и за трудно подвижни лица. Мотрисите разполагат със „стоп бутон“ и звукова сигнализация за незрящи хора. Осигурено е и видео наблюдение. Към настоящия момент трамвайните мотриси обслужват трамвайна линия № 5 от ухо „Съдебна палата“ до ухо „Бъкстон“
  3. Надграждане на Интелигентната система за управление на трафика и на съществуващата система за информация на пътниците в реално време. Компонентът се състои от следните подкомпоненти: