ЕДНА ПОСОКА

МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Запазват се „царските“ бордюри по ул. „Алабин“

Над 300 гранитни бордюра, разположени по тротоарите на улиците „Алабин“, „Лавеле“ и „Княз Борис I”, част от обхвата на протичащия в момента ремонт на трамвайното трасе, ще бъдат запазени и възстановени след завършването му. Бордюрите са поставени при организацията на централната градска част в началото на 20. век и най-характерното за тях е, че всеки е изработен на ръка. Тежестта им варира между 150 и 400 кг.

„В отсечката между ухо „Съдебна палата“ и пл. Македония има над 300 гранитни бордюра, които представляват архитектурно-строителна недвижима културна ценност с местно значение. При ремонта на трамвайното трасе, който протича в момента, ние се отнасяме с изключително внимание към всеки един от тях. Бордюрите се демонтират и монтират на ръка, но заради особено голямото им тегло, всеки се връзва с колан и се повдига с малък багер. Реденето отнема доста време, но това е единственият начин да запазим целостта и облика на тези част от града ни“. Това коментира зам.-кметът по строителството в СО инж. Ангел Джоргов.

Реконструкцията на релсовия път и закупуването на нов подвижен състав (трамваи) по него, се реализират от Столична община по Проект „Интегриран столичен градски транспорт-фаза II“, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.