Реконструкция на трамваен релсов път по ул. "Каменоделска"