Интегриран столичен градски транспорт - фаза II

Оперативна програма „Региони в растеж 2014 - 2020“

В изпълнение на Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.041-0001-С03/12.02.2021г., сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Столична община

С над 122 млн. лв. се финансира развитието на интегрирания градски транспорт в София. 

Проектът включва рехабилитация на трамвайни линии, доставка на нови мотриси и надграждане на интелигентната система за управление на трафика и съществуващата система за информация на пътниците в реално време.

Проектът цели насърчаване ползването на електротранспорта, като ще реши част от проблемите в столицата, свързани с увеличаващия се трафик през деня, задръстванията, ниската скорост на придвижване, пътнотранспортни произшествия, високи концентрации на въглероден диоксид и други вредни емисии, шум и т.н.

Обща стойност на проекта 122 463 326,82 лв., от които:

Европейско съфинансиране 90 214 487,25 лв.

Национално съфинансиране 15 920 203,62 лв.

Собствен принос на бенефициента: 16 328 635,95 лв.

Още за проекта